การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.)

เพราะอะไร ใครๆ ก็อยากไปเขื่อนวชิราลงกรณ จ.กาญจนบุรี

เพราะอะไร ใครๆ ก็อยากไปเขื่อนวชิราลงกรณ จ.กาญจนบุรี

ในช่วงนี้มีหลายคนมาขอคำแนะนำ เรื่อง การไปเที่ยวเขื่อนวชิราลงกรณ อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี จึงได้ถามกลับไปว่า ทำไมอยากไป ก็ได้รับคำตอบว่า เพราะเห็นภาพจากสื่อเป็นเขื่อนที่สวยงามมาก มีสถานที่ท่องเที่ยวหลายแห่ง การเดินทางสะดวกสบาย อาหารอร่อย ที่พักไม่แพง เมื่อเป็นเช่นนี้ จึงได้ให้ข้อมูล สำหรับผู้สนใจ ดังนี้
เขื่อนวชิราลงกรณ ตั้งอยู่ที่ หมู่ 1 ตำบลท่าขนุน อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี เป็นโครงการหนึ่งของแผนพัฒนาลุ่มน้ำแม่กลอง ซึ่งการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) สามารถผลิตไฟฟ้าและอำนวยประโยชน์ให้กับประชาชน เป็นเขื่อนอเนกประสงค์และเป็นเขื่อนหินถมแห่งแรกของประเทศไทยที่ดาดผิวหน้าด้วยคอนกรีตเสริมเหล็ก ตั้งอยู่บนแม่น้ำแควน้อย ตำบลท่าขนุน อยู่ห่างจากตัวอำเภอไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ประมาณ 6 กิโลเมตร มีความสูงจากฐาน 92 เมตรสันเขื่อนกว้าง 10 เมตร ยาว 1,019 เมตร สูงจากระดับน้ำทะเลปานกลาง (รทก.) 161.75 เมตร ปริมาตรตัวเขื่อนประมาณ 8.1 ล้านลูกบาศก์เมตร อ่างเก็บน้ำอยู่ในท้องที่อำเภอท้องผาภูมิ และอำเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี มีพื้นที่รับน้ำฝน 3.720 ตารางกิโลเมตร ปริมาณน้ำไหลเข้าอ่างเฉลี่ยประมาณปีละ 5,500 ล้านลูกบาศก์เมตร และมีปริมาตรเก็บกักสูงสุดปกติ 8,860 ล้านลูกบาศก์เมตร ที่ระดับ 155.0 เมตร (รทก.)
โรงไฟฟ้า เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ติดตั้งเครื่องกำเนิดไฟฟ้าขนาดกำลังผลิตเครื่องละ 100,000 กิโลวัตต์ จำนวน 3 เครื่อง รวมกำลังผลิต 300,000 กิโลวัตต์ ให้พลังงานเฉลี่ยปีละ 777 ล้านกิโลวัตต์ชั่วโมง การก่อสร้างในเดือนมีนาคม 2522 เสร็จในปี 2527 พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร พร้อมด้วยสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนิน ทรงประกอบพิธีเปิดเขื่อนเขาแหลมอย่างเป็นทางการ ในวันพฤหัสบดีที่ 9 มกราคม พ.ศ. 2529 และทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานนาม “เขื่อนวชิราลงกรณ” ตามพระนามาภิไธยในพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว แทน ชื่อ “เขื่อนเขาแหลม” เมื่อวันศุกร์ที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2544
ประโยชน์ของเขื่อน นอกจากผลิตพลังงานไฟฟ้าแล้วยังช่วยบรรเทาอุทกภัย ซึ่งโดยปกติน้ำในฤดูฝน ทั้งในลำน้ำแควน้อย และแควใหญ่จะมีปริมาณมาก เมื่อไหลมารวมกันจะทำให้เกิดน้ำท่วมลุ่มแม่น้ำแม่กลองเป็นประจำ หลังจากได้ก่อสร้างเขื่อนศรีนครินทร์และเขื่อนวชิราลงกรณแล้วเสร็จ อ่างเก็บน้ำของเขื่อนทั้งสองจะช่วยเก็บกักไว้เป็นการบรรเทาอุทกภัยในพื้นที่ดังกล่าวอย่างถาวร ด้านการชลประทานและการเกษตร ทำให้มีแหล่งน้ำถาวรเพิ่มขึ้นอีกแห่งหนึ่ง เพื่อช่วยเสริมระบบชลประทานในพื้นที่ของโครงการแม่กลองใหญ่ โดยเฉพาะทำการเพาะปลูกในฤดูแล้งจะได้ผลผลิตการเกษตรเพิ่มขึ้น ด้านการประมง อ่างเก็บน้ำเหนือเขื่อนเหมาะสำหรับเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ปลาน้ำจืดได้เป็นอย่างดี และยังช่วยเพิ่มพูนรายได้ให้แก่ประชาชนอีกทางหนึ่งด้วย ช่วยขับไล่น้ำเสียและผลักดันน้ำเค็ม ทำให้สภาพน้ำในแม่น้ำแม่กลองมีคุณภาพดีขึ้น เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญและสวยงามอีกแห่งหนึ่งของประเทศไทย ในแต่ละปีมีนักท่องเที่ยวมาเที่ยวเป็นจำนวนมาก
การเดินทาง จากกรุงเทพฯ ใช้ทางหลวงหมายเลข 4 มุ่งหน้าจังหวัดราชบุรี ระยะทางประมาณ 65 กิโลเมตร และใช้ทางหลวงหมายเลข 323 ต่อเนื่องทางหลวงหมายเลข 3272 มุ่งหน้าอำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี ระยะทางประมาณ 300 กิโลเมตร ทางเข้าเขื่อนวชิราลงกรณอยู่ทางขวามือ
สถานที่ท่องเที่ยวสำคัญ ตามเส้นทางสู่เขื่อนวชิราลงกรณ มีสถานที่ท่องเที่ยว ทั้งตามธรรมชาติและทีทางประวัติศาสตร์และโบราณคดีมากมาย เช่น พิพิธภัณฑ์สถานแห่งความทรงจำ (ช่องเขาขาด) สร้างขึ้นโดยความร่วมมือระหว่างกองทัพไทยและรัฐบาลออสเตรเลีย ตั้งอยู่ในพื้นที่ของสำนักงานทหารพัฒนา บนทางหลวงหมายเลข 323 บริเวณกิโลเมตรที่ 64-65 บริเวณ “ช่องเขาขาด” ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของทางรถไฟสายมรณะ ปัจจุบันยังมีร่องรอยของทางรถไฟเก่าปรากฏอยู่ ปราสาทเมืองสิงห์สร้างด้วยศิลาแลงศิลปะสมัยขอมบายน มีความงดงามมาก น้ำตกไทรโยคใหญ่ อยู่ห่างจากตัวจังหวัด 104 กิโลเมตร ด้านซ้ายมือของเส้นทางสู่ทองผาภูมิเป็นน้ำตกขนาดใหญ่ไหลลงสู่แม่น้ำแควน้อย นักท่องเที่ยวนิยมไปล่องแพกัน น้ำตกไทรโยคน้อย หรือน้ำตกเขาพังเป็นน้ำตกขนาดเล็กแต่ดูสวยงามมาก เป็นน้ำตกที่ไหลจากหน้าผาข้างบนเป็นชั้นช่อ แล้วแยกออกเป็นหลายสายลงมารวมกันเป็นแอ่งน้ำเล็กๆ ด้านล่าง น้ำพุร้อนหินดาด เป็นน้ำพุร้อนจากธรรมชาติ ค้นพบโดยทหารญี่ปุ่น ในสมัยสงครามโลกครั้ง 2 มีความเชื่อว่าน้ำแร่จากน้ำพุร้อนนอกจากจะช่วยให้ความผ่อนคลายแก่ร่างกายแล้วยังมีสรรพคุณช่วยรักษาโรคด้วย อำเภอทองผาภูมิ อยู่ห่างจากตัวเมืองกาญจนบุรี ประมาณ 150 กิโลเมตร แหล่งท่องเที่ยว เช่น วัดทองผาภูมิ ไหว้พระพุทธเจติยคีรีบนยอดเขา ชมสะพานแขวนหลวงปู่สายวัดท่าขนุน เจดีย์โบอ่อง ปิล็อก บ้านอีต่อง อุทยานแห่งชาติทองผาภูมิ เนินช้างศึก เขาช้างเผือก และ อำเภอสังขละบุรีห่างจากตัวเมืองกาญจนบุรี ประมาณ 215 กิโลเมตร แหล่งท่องเที่ยว อาทิ น้ำตกเกริงกระเวีย จุดชมวิวป้อมปี่ อุทยานแห่งชาติเขาแหลม วัดสมเด็จ วัดวังก์วิเวการาม สะพานอุตตมานุสรณ์ หรือที่นิยมเรียกกันว่า สะพานมอญ ซึ่งเป็นสะพานไม้ที่ยาวที่สุดในประเทศไทย และยาวเป็นอันดับ 2 ของโลกรองจากสะพานไม้อูเบ็ง ในประเทศพม่า
โดยสรุป คือ เหตุผลทั้งหมดที่ใครๆ อยากไปเที่ยวเขื่อนวชิราลงกรณ ของ กฟผ. ซึ่งไปเที่ยวใด้ทุกฤดูกาล เพราะความสวยงาม สะดวกสบาย หากอยากไปเที่ยวและเยี่ยมชมเขื่อน โรงไฟฟ้าเป็นหมู่คณะ หรืออยากไปพักแรมที่เขื่อนสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ เขื่อนวชิราลงกรณ โทร 034 599 077 ต่อ 2501 , 2502 หรือ สำนักงานกลาง กฟผ. 0 2436 6047 - 8

เปิด: 333 ครั้ง
ความคิดเห็น
ข้อความการแสดง "ความคิดเห็น" ที่ท่านได้อ่านบนเว็บไซต์แห่งนี้ เกิดขึ้นจากการเขียนโดยสาธารณชน ผู้ดูแลเว็บไซด์ไม่จำเป็นต้องเห็นด้วย และไม่มีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อข้อความใดๆ ที่ได้ปรากฎขึ้นบนเว็บไซต์แห่งนี้ ผู้อ่านจึงต้องใช้วิจารณญาณ ในการกลั่นกรองด้วยตัวเอง และหากท่านพบเห็นข้อความใดๆ ที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม กรุณาแจ้งมาที่ webmaster@insanpost.com เพื่อที่ทางเราจะได้ดำเนินการทันที
ไม่มีความคิดเห็น
แบบฟอร์มแสดงความคิดเห็น
จากคุณ:
ความคิดเห็น:
รหัสส่งข้อมูล:
ลงโฆษณาตรงนี้ สนใจติดต่อ โทรฯ : 089-6524002
อ่าวนางปริ้นซ์วิลล์ รีสอร์ท แอนด์ สปา

ประกาศผลฯ