การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.)

มูลนิธิอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติอันดามันฯร่วมกับกฟผ.และหน่วยงานเกี่ยวข้องปลูกป่าชายเลนถวายพระราชกุศล

มูลนิธิอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติอันดามันฯร่วมกับกฟผ.และหน่วยงานเกี่ยวข้องปลูกป่าชายเลนถวายพระราชกุศล
มูลนิธิอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติอันดามันฯร่วมกับกฟผ.และหน่วยงานเกี่ยวข้อง ร่วม ปลูกป่าชายเลน 10,989 ต้น ตามโครงการ รวมใจภักดิ์ ปลูกรักป่าชายเลน เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวัน คล้ายวันเฉลิมพระชนพรรษา สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลเดชฯรัชกาลที่9

วันที่ 3 ธ.ค.61 ที่ ป่าชายเลน คลองปากน้ำ ตำบลปากน้ำ อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ พ.อ.ชัยพิพัฒน์ รันสูงเนิน รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดกระบี่ เป็นประธานพิธีเปิดโครงการ “รวมใจภักดิ์ปลูกรักษ์ป่าชายเลน” เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวัคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลเดช รัชกาลที่ 9 วันที่ 5 ธันวาคม 2561 โดยมีหน่วยงานต่างๆประกอบด้วย กองอำนวยความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้า การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) มูลนิธิอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติอันดามัน.ที่ปรึกษาสำนักประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและความมั่นคงกองทัพบก กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง องค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ พ่อค้าประขาชน นักเรียน นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม จำนวนกว่า 500 คน
นายสำราญ. สินธ์ทอง. เลขาธิการมูลนิธิอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติอันดามัน ได้ จัดโครงการ รวมใจภักดิ์ปลูกรักป่าชายเลน 10,989 กล้าเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชรัชกาลที่ 9 ทั้งนี้ด้วยความตระหนัก ถึงความสำคัญและปัญหาความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติและป่าชายเลน. จึงได้มีกิจกรรมการรณรงค์ เผยแพร่ความสำคัญและปัญหาเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติเพื่อมุ่งหวังให้ทุกภาคส่วนช่วยกันอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ.จึงร่วมกับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จัดโครงการรวมใจภักดิ์รักษ์ป่าชายเลน. จำนวน 10,989 กล้า และยังมีโครงการเยาวชนร่วมปกป้องผืนป่าอีกกิจกรรมหนึ่งด้วย เพื่อปลูกจิตสำนึกให้แก่ เยาวชน การรณรงค์การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จะเป็นการเสริมสร้างองค์ความรู้ และจิตสำนึกของประชาชน ให้ตระหนักถึงสภาวะการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เพื่อรองรับและบรรเทาปัญหาที่จะเกิดขึ้นในอนาคตได้เป็นอย่างดี
รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดกระบี่ กล่าวว่า ป่าชายเลนมีความสำคัญต่อระบบนิเวศของพื้นที่ชายฝั่งทะเลอันดามันและอ่าวไทย ปัจจุบันประเทศไทยมีป่าชายเลนกว่า 1.6 ล้านไร่ จากเดิมในปีพ.ศ.2504 มีอยู่กว่า 2.2 ล้านไร่ ล้านไร่ ลดลงเกือบร้อยละ50 เนื่องจากการบุกรุกทำลายเพื่อผลประโยชน์ส่วนตน ทุกภาคส่วนจึงต้องช่วยกันการรณรงค์ปลูกจิตสำนึกในการปกป้องอนุรักษ์ป่าชายเลนเอาไว้ ให้อยู่กับชุมชนอย่างยั่งยืนต่อไป ดังที่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 ได้ทรงมีพระราชดำรัสในเรื่องของการปลูกป่าว่า. ควรปลูกต้นไม้ในใจคนเสียก่อนและคนเหล่านั้นจะพากันปลูกต้นไม้ลงบนแผ่นดินและรักษาต้นไม้ด้วยตัวเอง.

เปิด: 67 ครั้ง
ความคิดเห็น
ข้อความการแสดง "ความคิดเห็น" ที่ท่านได้อ่านบนเว็บไซต์แห่งนี้ เกิดขึ้นจากการเขียนโดยสาธารณชน ผู้ดูแลเว็บไซด์ไม่จำเป็นต้องเห็นด้วย และไม่มีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อข้อความใดๆ ที่ได้ปรากฎขึ้นบนเว็บไซต์แห่งนี้ ผู้อ่านจึงต้องใช้วิจารณญาณ ในการกลั่นกรองด้วยตัวเอง และหากท่านพบเห็นข้อความใดๆ ที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม กรุณาแจ้งมาที่ webmaster@insanpost.com เพื่อที่ทางเราจะได้ดำเนินการทันที
ไม่มีความคิดเห็น
แบบฟอร์มแสดงความคิดเห็น
จากคุณ:
ความคิดเห็น:
รหัสส่งข้อมูล:
ลงโฆษณาตรงนี้ สนใจติดต่อ โทรฯ : 089-6524002
อ่าวนางปริ้นซ์วิลล์ รีสอร์ท แอนด์ สปา

ประกาศผลฯ