การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.)

กฟผ.เข้าพบหัวหน้าส่วนราชการและสื่อมวลช จ.สมุทรปราการ เพื่อให้ข้อมูลโครงการ FSRU

กฟผ.เข้าพบหัวหน้าส่วนราชการและสื่อมวลช จ.สมุทรปราการ เพื่อให้ข้อมูลโครงการ FSRU

กฟผ.จัดกิจกรรม พบพลังงานจังหวัดสมุทรปราการ ประชาสัมพันธ์จังหวัด และสื่อมวลชนจังหวัดสมุทรปราการ เพื่อให้ข้อมูล แลกเปลี่ยนความคิดเห็น รับฟังข้อเสนอแนะ เพื่อนำไปสู่ความร่วมมือพัฒนาโครงการสถานีเก็บรักษาและแปรสภาพก๊าซธรรมชาติจากของเหลวเป็นก๊าซแบบลอยน้ำ (FSRU) บริเวณพื้นที่อ่าวไทยตอนบน โครงการท่าเทียบเรือ FSRU และโครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติจาก FSRU ไปยังโรงไฟฟ้าพระนครใต้ ให้มีประสิทธิภาพสูงสุดเพื่อความมั่นคงด้านพลังงานของประเทศ
วันที่ 22 มิถุนายน 2561 นายชัยยศ หาญอมร วิศวกรระดับ 11 ฝ่ายชุมชนสัมพันธ์โครงการฯ พร้อมด้วยคณะทำงานโครงการสถานีเก็บรักษาและแปรสภาพก๊าซธรรมชาติจากของเหลวเป็นก๊าซแบบลอยน้ำ (FSRU ) ร่วม 6 หน่วยงานภายใน กฟผ.ประกอบด้วย โรงไฟฟ้าพระนครโต้ ฝ่ายสื่อสารองค์การ ฝ่ายวิศวกรรมเชื้อเพลิง ฝ่ายชุมชนสัมพันธ์โครงการ ฝ่ายสิ่งแวดล้อมโครงการ และโครงการเตรียมการก่อสร้างสถานีกักเก็บและแปลงสภาพก๊าซธรรมชาติเหลวแบบลอยน้ำพร้อมระบบ ร่วมประชุมกับพลังงานจังหวัดสมุทรปราการ ประชาสัมพันธ์จังหวัด และสื่อมวลชนจังหวัดสมุทรปราการ เพื่อให้ข้อมูล แลกเปลี่ยนความคิดเห็น รับฟังข้อเสนอแนะนำเพื่อนำไปสู่ความร่วมมือพัฒนาโครงการสถานีเก็บรักษาและแปรสภาพก๊าซธรรมชาติของเหลวเป็นก๊าซแบบลอยน้ำ (FSRU) ให้มีประสิทธิภาพสูงสุดเพื่อความมั่นคงด้านพลังงานของประเทศ
นายชัยยศ หาญอมร วิศวกร 11 กล่าวว่า การประชุมร่วมกับ พลังงานจังหวัดสมุทรปราการ ประชาสัมพันธ์และสื่อมวลชนจังหวัดสมุทรปราการในครั้งนี้ เพื่อให้ทั้ง 3 หน่วยงาน ได้รับทราบข้อมูลในพื้นที่ ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น รับฟังมุมมอง สะท้อนความคิดเห็น ข้อเสนอแนะจากส่วนราชการ และสื่อมวลชนที่ทำงานใกล้ชิดกับประชาชนในพื้นที่ ในฐานะเป็นสื่อกลางสื่อสารข้อมูลข่าวสารให้กับประชาชนและรับฟังเสียงสะท้อนกลับจากประชาชนในพื้นที่ และให้คณะทำงานฯ นำข้อคิดเห็นจากทุกภาคส่วนมาร่วมกำหนดแผนและวิธีการประชาสัมพันธ์โครงการฯ ให้เหมาะสมและสอดคล้องกับการทำงานของส่วนราชการและสื่อมวลชน เพื่อให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายอย่างมีประสิทธิสูงสุดต่อไป
เมื่อโครงการ FSRU ดำเนินการแล้วเสร็จ จะช่วยรองรับการจัดหาเชื้อเพลิงเพื่อป้อนให้ แก่โรงไฟฟ้าพระนครใต้ จ.สมุทรปราการและโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ จ.นนทบุรี ซึ่งจะเป็นการสร้างความมั่นคงในการจัดหาก๊าซธรรมชาติในระยะยาว โดยการนำเข้าก๊าซธรรมชาติ LNG ลดการพึ่งพาก๊าซธรรมชาติจากอ่าวไทยที่เริ่มลดลงเรื่อยๆทุกปี

เปิด: 95 ครั้ง
ความคิดเห็น
ข้อความการแสดง "ความคิดเห็น" ที่ท่านได้อ่านบนเว็บไซต์แห่งนี้ เกิดขึ้นจากการเขียนโดยสาธารณชน ผู้ดูแลเว็บไซด์ไม่จำเป็นต้องเห็นด้วย และไม่มีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อข้อความใดๆ ที่ได้ปรากฎขึ้นบนเว็บไซต์แห่งนี้ ผู้อ่านจึงต้องใช้วิจารณญาณ ในการกลั่นกรองด้วยตัวเอง และหากท่านพบเห็นข้อความใดๆ ที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม กรุณาแจ้งมาที่ webmaster@insanpost.com เพื่อที่ทางเราจะได้ดำเนินการทันที
ไม่มีความคิดเห็น
แบบฟอร์มแสดงความคิดเห็น
จากคุณ:
ความคิดเห็น:
รหัสส่งข้อมูล:
ลงโฆษณาตรงนี้ สนใจติดต่อ โทรฯ : 089-6524002
อ่าวนางปริ้นซ์วิลล์ รีสอร์ท แอนด์ สปา

ประกาศผลฯ